Văn bản
Tìm Văn bản cập nhật mới nhất:
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 Tải về 
 
25/10/2021 21/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm
Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Tải về 
 
10/11/2020 72/QĐ-HĐĐH Trường Đại học Sư phạm
Ban hành Quy chế và Tổ chức hoạt động của Đại học Huế
 Tải về 
 
31/07/2020 20/QĐ-HĐĐH Đại học Huế