Văn bản
Tìm Văn bản cập nhật mới nhất:
Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
 Tải về 
 
31/08/2018 37/2018/QÐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 Tải về 
 
25/08/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo
Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
 Tải về 
 
23/08/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo