Thông báo
Thông báo mới (14 thông báo)  
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở (17/10/2017)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Minh Phương) (07/09/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Cẩm Tú) (18/08/2017)
Thông tin Luận án tiên sĩ (Lê Thị Thanh) (12/07/2017)
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. (19/05/2017)
Mẫu Báo cáo thành tích (19/05/2017)
Danh mục Biểu mẫu tổng kết năm học 2016 - 2017 và xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 (18/05/2017)
Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua (18/05/2017)
Tham dự buổi thuyết trình về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (17/05/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Hữu Định (15/05/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Hồ Hải Hưng) (15/05/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Dương Thanh Mừng) (02/03/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ (Lê Hoàng Mai) (05/12/2016)
Văn bản có dấu hiệu giả mạo (26/10/2015)
Thông báo cũ (69 thông báo)