Thông báo
Thông báo mới (27 thông báo)  
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Trung Triều) (22/06/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Đình Hiên) (19/06/2018)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm (14/06/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Đình Hiên) (05/06/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Đình Hiên) (08/05/2018)
Quy định phụ cấp độc hại, nguy hiểm (08/03/2018)
Thông báo Mở các lớp đào tạo lái xe Ô tô hạng B dành riêng cho cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Huế (05/03/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Minh Phương) (05/01/2018)
Thông báo Mở các lớp đào tạo lái xe Ô tô hạng B dành riêng cho cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Huế (19/12/2017)
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. (18/12/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Thị Mỹ Hường) (29/11/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Thị Ngọc Ánh) (24/11/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đỗ Trọng Đăng) (17/11/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đặng Phước Hải) (17/11/2017)
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Đình Hiên) (17/10/2017)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Minh Phương) (07/09/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Cẩm Tú) (18/08/2017)
Thông tin Luận án tiên sĩ (Lê Thị Thanh) (12/07/2017)
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. (19/05/2017)
Mẫu Báo cáo thành tích (19/05/2017)
Danh mục Biểu mẫu tổng kết năm học 2016 - 2017 và xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 (18/05/2017)
Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua (18/05/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Hữu Định) (15/05/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Hồ Hải Hưng) (15/05/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Dương Thanh Mừng) (02/03/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ (Lê Hoàng Mai) (05/12/2016)
Văn bản có dấu hiệu giả mạo (26/10/2015)
Thông báo cũ (84 thông báo)