Thông báo
Thông báo mới (14 thông báo)  
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư "Quy định điều kiện, nôi dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập". (23/03/2017)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Dương Thanh Mừng) (23/03/2017)
Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 (14/03/2017)
Thăm dò dư luận xét tặng Danh hiệu Nhà giao Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017. (03/03/2017)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Dương Thanh Mừng) (02/03/2017)
Góp ý dự thảo Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với CCVC lãnh đạo, quản lý. (24/02/2017)
Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Phạm Đức Thuận) (10/02/2017)
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Mai Xuân Toàn) (07/02/2017)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Hoàng Mai) (06/01/2017)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Như Lê) (29/12/2016)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (22/12/2016)
Thông tin luận án tiến sĩ (Lê Hoàng Mai) (05/12/2016)
Văn bản có dấu hiệu giả mạo (26/10/2015)
Góp ý Dự thảo Quy định tuyển dụng viên chức (20/10/2015)
Thông báo cũ (44 thông báo)