Thông báo
Thông báo mới (202 thông báo)  
Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp sơ sở (Phạm Thị Nga) (02/07/2024)
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (XAYAPHET KEODAVANH) (20/06/2024)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở (Mai Thế Hùng Anh) (26/04/2024)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Hải Nam) (17/04/2024)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Hải Nam) (22/03/2024)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thị Mai Thủy) (13/03/2024)
Thông báo số 2 về Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 6 (12/03/2024)
Thông tin Luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Thủy (16/02/2024)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Thị Minh Hương) (25/12/2023)
Thông báo kết quả xét hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư nhiệm kỳ 2024 - 2029 (20/12/2023)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Đức Hồng) (25/11/2023)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Đức Hồng) (21/11/2023)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Hải Nam) (08/11/2023)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Thị Diệu Hiền) (07/08/2023)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Diệu Hiền) (24/07/2023)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (07/07/2023)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Thị Diệu Hiền) (08/05/2023)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Dương Đức Giáp) (24/04/2023)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Đặng Thị Lệ Xuân) (05/04/2023)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Đức Hồng) (05/04/2023)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Dương Đức Giáp) (31/03/2023)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Đỗ Hùng Dũng) (01/03/2023)
Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 của Đại học Huế (24/02/2023)
Thông tin luận án tiến sĩ Đặng Thị Lệ Xuân (14/02/2023)
Thông tin luận án tiến sĩ Đỗ Hùng Dũng (14/02/2023)
Quyết định công bố công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú năm 2023" để lấy ý kiến nhân dân (13/01/2023)
Lịch phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức và HĐLĐ năm 2022 (28/12/2022)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ (Lê Thị Hồng Thanh) (23/12/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Hồ Thị Minh Phương) (21/12/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Phạm Ngọc Thạch) (21/12/2022)
Kế hoạch Cuộc thi "Tỏa sáng cùng HUEdu 2023" (15/12/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Đào Thị Trang) (13/12/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Hồng Thanh) (07/12/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Phạm Ngọc Thạch) (22/11/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đào Thị Trang) (11/11/2022)
Thông tin luận án tiến sĩ (Hồ Thị Minh Phương) (10/11/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thị Hải Yến) (01/11/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Dương Đức Giáp) (28/10/2022)
Nghị quyết Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (27/10/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Hồ Sỹ Chương) (20/10/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Minh Đức) (14/10/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Thị Hồng Thanh) (10/10/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Thị Hải Yến) (04/10/2022)
Thông tin luận án tiến sĩ (Hồ Sỹ Chương) (03/10/2022)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Dương Đình Phước) (19/09/2022)
Thông tin luận án tiến sĩ (Lê Minh Đức) (13/09/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp sơ sở (Đào Thị Trang) (16/08/2022)
Thông báo Tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (15/08/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Dương Đình Phước) (12/08/2022)
Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (28/07/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Trần Ngọc Bích) (27/07/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Hồ Sỹ Chương) (27/07/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Đỗ Hùng Dũng) (27/07/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Văn Kiệt) (14/07/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Ngọc Bích) (11/07/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thị Hà Phương) (01/07/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Thị Bạch Liên) (01/07/2022)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Đặng Thị Lệ Xuân) (17/06/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Văn Kiệt) (16/06/2022)
Thông tin luận án tiến sĩ (Nguyễn Thị Hà Phương) (03/06/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Văn Nghĩa) (27/05/2022)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thị Bạch Hải) (24/05/2022)
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Thị Bích Hạnh) (24/05/2022)
Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở (PHẠM NGỌC THẠCH) (29/04/2022)
Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở (DƯƠNG ĐÌNH PHƯỚC) (29/04/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (NGUYỄN VĂN NGHĨA) (29/04/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Bích Hạnh) (22/04/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Thị Bạch Hải) (17/04/2022)
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Trần Ngọc Bích) (05/04/2022)
Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế (Võ Thị Tuyết Vi) (01/04/2022)
Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế (Bùi Thị Chính) (30/03/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Võ Thị Tuyết Vi) (17/03/2022)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Bùi Thị Chính) (03/03/2022)
Thông báo Bảo vệ lận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Hải Yến) (31/12/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Hoàng Xuân Thảo) (31/12/2021)
Quyết định Ban hành Quy định về việc phân công giảng viên tham gia giảng dạy (31/12/2021)
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (31/12/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Võ Thị Tuyết Vi) (14/12/2021)
Quy định về việc Xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động Đại học Huế (07/12/2021)
Quyết định Ban hành Quy định thực hiện khảo sát ý kiến các bên liên quan tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (01/12/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Văn Kiệt) (30/11/2021)
Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức và Quyết định trúng tuyển viên chức năm 2021 (26/11/2021)
Ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (23/11/2021)
Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy tại Trường (23/11/2021)
Quyết định v/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ khuyến khích tài năng dành cho CBVC và người học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (19/11/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Hoàng Xuân Thảo) (17/11/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Hồ Thị Minh Phương) (08/11/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Phạm Tuấn Vinh) (06/11/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Minh Đức) (25/10/2021)
Quyết định Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ, miễn nhiệm và chế độ thôi phụ cấp chức vụ đối với trưởng bộ môn thuộc khoa của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (20/10/2021)
Thông tin luận án tiến sĩ (Phạm Tuấn Vinh) (11/10/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Văn Nghĩa) (08/10/2021)
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (05/10/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Hà Phương) (28/09/2021)
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (17/09/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Thị Lan Ngọc) (25/08/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thị Lan Ngọc) (25/08/2021)
Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở (NGUYỄN THỊ BẠCH HẢI) (20/08/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (LÊ THỊ BÍCH HẠNH) (16/08/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Đặng Thùy Dung) (04/08/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ (Phan Văn Trung) (04/08/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Vũ Đình Chiến) (30/07/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đặng Thùy Dung) (12/07/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Bùi Thị Chính) (09/07/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Thị Bạch Liên) (07/07/2021)
Thông tin luận án tiến sĩ (Phan Văn Trung (01/07/2021)
Thông tin luận án tiến sĩ (Vũ Đình Chiến) (01/07/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ (Đặng Đức Tuệ) (10/06/2021)
Quyết định ban hành Quy định về Tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy tại Trường (31/05/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đặng Đức Tuệ) (14/05/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Bạch Liên) (14/05/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Tạ Thị Minh Phương) (14/04/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Trần Quang Đạt) (13/04/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Tạ Thị Minh Phương) (16/03/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Văn Thiện) (15/03/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Quang Đạt) (08/03/2021)
Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Mai Văn Bảy) (03/03/2021)
Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Đinh Thị Kim Ngân) (03/03/2021)
Thông tin luận án tiến sĩ (Nguyễn Văn Thiện) (05/02/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Mai Văn Bảy) (05/02/2021)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đinh Thị Kim Ngân) (03/02/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Chu Đình Kiên) (11/01/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (11/01/2021)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Trần Quỳnh) (11/01/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thị Thu Hà) (28/12/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ Chu Đình Kiên (16/12/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Kim Đào) (16/12/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Quỳnh) (14/12/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Đặng Thùy Dung) (11/12/2020)
Thông báo Hội thảo khoa học Quốc gia "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục" (10/12/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Thị Thu Hà) (08/12/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (27/11/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (27/11/2020)
Quyết định về việc công nhận Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10/11/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Phan Thanh Nhất) (04/11/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Nguyễn Tiến Vinh) (20/10/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Phan Thanh Nhất) (20/10/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế(Trần Thị Hằng) (10/10/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Đinh Quý Hương) (05/10/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Lan Ngọc) (22/09/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Thị Hằng) (20/09/2020)
THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ (Trần Thanh Thuỷ) (16/09/2020)
Quyết định Ban hành Chế độ trợ giảng của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (07/09/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Thanh Thủy) (30/08/2020)
Quyết định v/v Quy định học phí và hình thức xử lý đối với sinh viên không nộp học phí đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (28/08/2020)
Quyết định Ban hành Quy định chế độ thỉnh giảng tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (19/08/2020)
Quyết định v/v Ban hành Quy trình xây dựng, sửa đổi tầm nhìn và kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (19/08/2020)
Quyết định về việc Ban hành mô hình đào tạo, mục tiêu, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và khối lượng kiến thức tối thiếu của chương trình đào tạo trình độ đại học khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (31/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Trần Quang Đạt) (20/07/2020)
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 (07/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thùy Trang) (02/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Tạ Minh Phương) (02/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến cấp cơ sở (Chu Đình Kiên) (26/06/2020)
Thông báo về việc dự lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020 (12/06/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Đinh Quý Hương) (08/06/2020)
Quyết định Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học (08/06/2020)
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Thu Hà) (26/05/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Nguyễn Thùy Trang) (21/05/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Thu Hà) (04/05/2020)
Công văn 260/BGDĐT-GDTC hướng dẫn phòng, chống virus corona trong trường học (10/03/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Tiến Vinh) (04/03/2020)
Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19 tại các trường học (28/02/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Trần Thanh Thủy) (31/12/2019)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC GIA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ (11/11/2019)
Danh sách trúng tuyển Cao học năm 2019 của Đại học Huế (31/10/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Huỳnh Thị Minh Thành) (27/10/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Ngọc Bảo) (16/10/2019)
Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam” (07/10/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Huỳnh Thị Minh Thành) (07/10/2019)
Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (01/10/2019)
Hội nghị Khoa học Trẻ quốc gia năm 2019 (25/09/2019)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý đề tài khoa học - công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ban hành theo Quuyết định số 680/qđ-ĐHSP ngày 19/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (06/09/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Duy Thuận) (16/08/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Duy Thuận) (29/07/2019)
Thông báo Bảo vệ lận án tiến sĩ cấp cơ sở (26/07/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Thị Như Phương) (31/05/2019)
Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 2 của Đại học Huế (25/05/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Từ Ánh Nguyệt) (20/05/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Như Phương) (10/05/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Thị Ngọc Bảo) (07/05/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Từ Ánh Nguyệt) (03/05/2019)
Thông báo kết quả thi Tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (22/04/2019)
THÔNG BÁO Chấm phúc khảo cho thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 tại Đại học Huế (22/04/2019)
Quyết định v/v Ban hành Quy định thẩm quyền ký ban hành văn bản hành chính của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (12/03/2019)
Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế (14/01/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Đức Vũ Quyên) (07/12/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Huỳnh Văn Tuyết) (05/12/2018)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0" (01/10/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đoàn Thành Nhân) (14/09/2018)
Thông báo Mở các lớp đào tạo lái xe Ô tô hạng B dành riêng cho cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Huế (05/09/2018)
Mẫu Báo cáo thành tích (19/07/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Trung Triều) (22/06/2018)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm (14/06/2018)
Giấy Chứng nhận Kiểm định Chất lượng giáo dục Trường Đại học (30/03/2018)
Quyết định Ban hành quy định về hoạt động khoa học - công nghệ và Quy trình quản lý đề tài khoa học - công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (19/03/2018)
Quy định phụ cấp độc hại, nguy hiểm (08/03/2018)
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. (18/12/2017)
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (22/08/2017)
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. (19/05/2017)
Ban hành Quy trình Quản lý văn bản đến bằng Hệ thống quản lý văn bản của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (24/04/2017)
Quyết định ban hành Quy trình Quản lý văn bản đi của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (24/04/2017)
Văn bản có dấu hiệu giả mạo (26/10/2015)
Thông báo cũ (139 thông báo)