Thông báo
Thông báo mới (17 thông báo)  
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Đoàn Thành Nhân) (12/10/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Thị Như Phương) (11/10/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Duy Thuận) (05/10/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Hoàng Hữu Tình) (05/10/2018)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0" (01/10/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Từ Anh Nguyệt) (28/09/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đoàn Thành Nhân) (14/09/2018)
Thông báo Mở các lớp đào tạo lái xe Ô tô hạng B dành riêng cho cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Huế (05/09/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Trần Nam Sinh) (29/08/2018)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Trung Triều) (25/07/2018)
Mẫu Báo cáo thành tích (19/07/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Trung Triều) (22/06/2018)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm (14/06/2018)
Quy định phụ cấp độc hại, nguy hiểm (08/03/2018)
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. (18/12/2017)
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. (19/05/2017)
Văn bản có dấu hiệu giả mạo (26/10/2015)
Thông báo cũ (103 thông báo)