Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại...
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Winona State, Hoa Kỳ tuyển sinh Cử nhân Công nghệ thông tin Khóa I năm học 2018-2019, đào tạo theo chương...
Với sự giúp đỡ của Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm INSA Val de Loire và INSA Touluse, thuộc Viện Ứng dụng Quốc gia, Pháp tuyển sinh...
Hưởng ứng ngày Thế giới tôn vinh hiến máu tình nguyện (14/6 hằng năm), được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, tối 11/6, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến...
Ngày 24/5/2018, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 1411/QĐ-ĐHSP về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức và người lao động làm...
» Xem các tin đã đưa...