Diễn ra từ ngày 20-25/3, Trường Xuân quốc tế “Đại số giao hoán tính toán” 2023 (COCOA) do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đăng cai tổ chức thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trẻ...
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng Tháng Thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế....
Sáng 18/3, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Lễ Trao học bổng AMA năm học 2022 - 2023 cho 22 sinh viên tuyển sinh Khóa 2022 có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng...
Sáng 19/02/2023, tại Giảng đường 1, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã mời Chuyên gia của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn, chia sẻ về nội dung...
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến...
» Xem các tin đã đưa...