Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của...
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021....
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khai mạc đợt Tập huấn – bồi dưỡng Mô đun 9 về ‘Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học, THCS/THPT’...
Đây là hoạt động thường niên thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường và các quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là kênh thông tin trực tiếp giúp lãnh đạo Nhà trường...
Vượt qua 71 đề tài khoa học ở Vòng Sơ khảo, 18 đề tài trong đó có 2 đề tài của giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: TS. Nguyễn Thị Thuỳ Trang và TS. Lê Thị Quí Đức được chọn vào Vòng Chung khảo...
» Xem các tin đã đưa...