TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Viện Nghiên cứu Giáo dụcĐề tài nghiên cứu khoa học
1.           Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên, Đề tài cấp Nhà nước, Mã số: 74.08.01(Chủ trì).
2.           Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Địa lý kinh tế-xã hội trong tình hình hiện nay, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B91. 24. 30 (Tham gia).
3.           Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống Du lịch biển Việt Nam, Đề tài cấp Nhà nước, Mã số: KT. 03.18 (Tham gia).
4.           Đánh giá các yếu tố tự nhiên hệ đầm phá Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản, Đề tài nhánh của đề tài cấp Bộ: “Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất thủy sản vùng đầm phá Việt Nam”, Bộ Thủy sản, 1994-1996 (Chủ trì).
5.           Tổ chức kinh tế-xã hội vựng gò đồi và miền núi hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Đề tài cấp Nhà nước, số: KX.94.02.15.1 (Thư kí khoa học).
6.           Tổ chức kinh tế-xó hội dải hành lang đường 9, tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1995-2000, Đề tài cấp Nhà nước, Mã số: KX.94.02.16.1, 1994- 1997 ((Thư kí khoa học).
7.           Xác lập cơ sở khoa học phục vụ việc định canh - định cư dân thủy diện đầm phá Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995-2000, Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan, Mã số: TNT 151 (Chủ trì).
8.           Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 95/041, UNDP - MOET (Tham gia).
9.           Điều tra khảo sát hiện trạng tác động của dân sinh đến môi trường đô thị Huế và vùng phụ cận, Đề tài cấp Tỉnh (Chủ trì).
10.       Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (test) đánh giá kiến thức học sinh trong dạy học địa lý PTTH, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B.96.09.05 (Chủ trì).
11.       Quy hoạch phỏt triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên-Huế thời kỳ 1995-2000, Đề tài cấp Tỉnh (Thư kí khoa học).
12.       Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế-xã hội phục vụ cho việc tổ chức lãnh thổ trục sông Hương theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, Mã số: 7.8.14/98 (Chủ trì).
13.       Hiện trạng môi trường đô thị và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 1998, Đề tài cấp Tỉnh (Chủ trì).
14.       Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 98/018, UNDP - DANIDA - MOET (Tham gia).
15.       Đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo hướng phát huy tính tích cực và bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đại học sư phạm, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2001. 09. 05 (Chủ trì).
16.       Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Trường Đại học Sư phạm Huế trong tình hình hiện nay, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2001. 09. 01 (Thư kí khoa học).
17.       Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lớ tài nguyờn du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước giai đoạn 2001- 2003. Mã số: 740801 (Chủ trì).
18.       Thiết kế bài dạy học địa lí lớp 10 trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh, Đề tài cấp Bộ Mã số: B2003- 09- 06.(Chủ trì).
19.       Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước giai đoạn 2004 - 2005. Mã số: 745104. (Chủ trì).
20.       Biên soạn tài liệu giáo dục môi trường dùng trong các trường Sư phạm, Dự án môi trường cấp Bộ, năm 2001 -2002 - DAMT (Tham gia).
21.       Nghiên cứu và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, hướng dẫn giảng dạy và học tập, tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên trung học về giáo dục bảo vệ môi trường, Mã số: B2002.23.05 - DAMT (Tham gia).
22.       Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên trung học phổ thông khu vực Bình Trị Thiên, Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ, năm 2005. Mã số: B2005-07-42-DAMT (Chủ trì).
23.       Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên phổ thông khu vực Thừa Thiên Huế, Đề tài NCKH&CN cấp Bộ, năm 2006. Mã số: B2006-II-02(Chủ trì).
24.       Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học cho giảng viên bộ môn phương pháp dạy học cuả các khoa tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Mã số : T2006-DATĐ-01, Đề án khoa học công nghệ trọng điểm của Trường năm 2005 (Chủ trì).
25.       Quy luật hình thành và phỏt triển gió phơn tây nam ở Bắc Trung Bộ. Mối liên quan đến diễn biến hạn hán và các giải pháp phòng tránh và giảm tải. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2008. Mã số: 7 125 06. (Chủ trì).
26.       Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học Ngữ văn, Kĩ thuật nông nghiệp, Giáo dục thể chất ở trường cao đẳng sư phạm và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên. Mã số : B2006-ĐHH03-22MT. Dự án KHCN cấp Bộ (Chủ trì).
27.      Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học cho cán bộ lãnh đạo các sở giáo dục & đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Dự án KH&CN cấp Bộ, 2007. (Chủ trì).
28.      Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên cao đẳng sư phạm Bắc Tây Nguyên. Mã số : B2007-DHH03-29MT. Dự án KH&CN cấp Bộ (Tham gia).
29.      Hoàn thiện tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Nam Tây Nguyên. Mã số : B2008-ĐHH03-51MT. Dự án KH&CN cấp Bộ, 2008. (Chủ trì).
30.      Tăng cường năng lực cho giảng viên đại học sư phạm về đổi mới PPDH các môn học lớp 12 phân ban. Dự án ĐH Huế, năm 2008, (Tham gia).
31.      Một số giải pháp đổi mới phương pháp đào tạo giáo viên THPT. Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2008 (Chủ trì). Nghiệm thu tháng 9/2009, loại : Tốt.
32.      Thực trạng chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT và những đề xuất hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT. Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2008 (Thư kí khoa học).
33.      Một số giải pháp nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng giáo viên THPT, bổ túc THPT và TCCN. Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2008 (Thư kí khoa học).
34.      Biên soạn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng giáo viên THPT môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2009 (Thư kí khoa học).
35.      Biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho sinh viên về ứng dụng CNTT vào dạy học,Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2009 (Thư kí khoa học).
36.      Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lí giáo dục về ứng dụng CNTT trong công tác quản lí,Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2010 (Thư kí khoa học).
37.      Phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên : Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở THPT,Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2010 (Chủ trì).
38.     Biên soạn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng giáo viên THPT môn Giáo dục Thể chất, Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN, 2009 (Thư kí khoa học).
TT NCGD&BDGV
In trang          (Cập nhật: 10:28:12-15/10/2010)
---------------------------------------------------------------------------------------
Hội thảo về đổi mới chương trình và SGK giáo dục phổ thông sau 2015

Viện Nghiên cứu giáo dục được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường, tổ chức hội thảo thông báo Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015.

- Thời gian:  8g00 ngày 08 tháng 9 năm 2013.

- Địa điểm: Phòng Hội tầng 3 - Khu Hiệu bộ.

- Thành phần tham dự : Toàn thể giảng viên, cán bộ toàn trường.

 Cập nhật thông tin về giáo dục phổ thông nhằm vận dụng vào công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở Trường là việc làm cần thiết đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ sắp xếp thời gian tham dự hội thảo.

(04-09-2013)
Thống kê Giáo dục & Đào tạo 2012

Số liệu thống kê toàn ngành của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 1999-2000 đến 2011-2012 click để tải file

(14-11-2012)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari