TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Khoa Lịch SửDANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                

1. Họ và tên:   TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ

 

2. Năm sinh: 1959

 

3. Nam/Nữ:  Nam

 

 

4. Chức danh GS, PGS:

    Học vị: Tiến sĩ

Năm được phong:

Năm đạt học vị: 2002

 

5. Chức danh nghiên cứu:Giảng viên chính

Chức vụ: Phó Trưởng   khoa

 

6. Địa chỉ nhà riêng: kiệt 1 , số 4 Chế Lan Viên

 

 

7. Điện thoại: CQ:  0543823421          NR: 0543884999                      Mobile: 0913427562

8. Fax: 054.3825824                                                     E-mail: huynhkyhue@gmail.com

 

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học: Trường Đại học Sư phạm Huế

 

     Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS Lê Văn Anh

     Địa chỉ Cơ quan: 34 Lê Lợi, TP Huế                        Điện thoại Cơ quan: 0543822132

 

10. Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 

Cử nhân

Trường Đại học Sư phạm Huế

Lịch sử

1981

 

Sau Đại học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử cận đại Việt Nam

1986

 

Thạc sĩ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử cận đại Việt Nam

1998

 

Tiến sĩ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử cận đại Việt Nam

2001

 

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

Từ 1981 đến 2005

Giảng viên

Tổ trưởng bộ môn

Phó Chủ nhiệm khoa

Chủ nhiệm khoa

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi

Đường Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi

 

Từ 2005 đến 2010

Giảng viên chính

Phó trưởng Khoa

Trường Đại học Sư phạm Huế

34 Lê Lợi, TP Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

12.1. Công trình nghiên cứu

 

Tên chương trình, dự án, đề tài KHCN các cấp

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực (*)

Sản phẩm (**)

Loại hình

Địa chỉ áp dụng

 

Cơ bản

Triển khai

Ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.12.2. Các bài báo, báo cáo khoa học đăng tạp chí khoa học:

 

Tên tác phẩm

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực

Tác giả

(chủ biên)

Năm xuất bản

Tên tạp chí

Về sự thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

Viện Lịch sử Đảng

KHXHNV

Chủ biên

2001

 Lịch sử Đảng

Quảng Ngãi trong cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Trung kỳ

Trường ĐHSP Hà Nội

KHXHNV

Chủ biên

2001

Khoa học Sư phạm

Lực lượng và chi phí quân sự  của Pháp trong hai năm đầu của cuộc chiên tranh xâm lược Việt Nam

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

KHXHNV

 tác giả

2006

Lịch sử Quân sự

Nguyễn Thiệu đi dự Hội nghị thành lập Đảng CSVN

Viện Lịch sử Đảng

KHXHNV

 tác giả

2007

Lịch sử Đảng

Lê Tựu Khiết và phong trào chống sưu thuế ở Quảng Ngãi năm 1908

Viện Sử học

KHXHNV

 tác giả

2008

Nghiên cứu lịch sử

Lê Tựu Khiết và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

KHXHNV

 tác giả

2008

Lịch sử Quân sự

Đồng bào các dân tộc miền Tây Quảng Ngãi với cuộc khởi nghĩa Trà Bồng 1959

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

KHXHNV

 tác giả

2009

Lịch sử Quân sự

Phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa

 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

KHXHNV

 tác giả

2010

Lịch sử Quân sự

Quảng Ngãi với phong trào hưởng ứng Dụ Cần Vương

 

 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

KHXHNV

Chủ biên

2010

Lịch sử Quân sự

12.3. Các bài báo, báo cáo khoa học tham dự các hội thảo khoa học:

 

Tên bài báo

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực

Tác giả

(chủ biên)

Tên hội thảo

Đơn vị tổ chức hội thảo

Cách mạng tháng Mười trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại

Trường Đại học Sư phạm Huế

KHXHNV

Chủ biên

90 năm Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Trường Đại học Sư phạm Huế

Sự kết hợp giữa cải cách và bạo động trong phong trào chống sưu thuế 1908

 

Trường Đại học Sư phạm Huế

KHXHNV

Chủ biên

100 năm trong phong trào chống sưu thuế ở Trung kỳ 1908

Khoa Lịch sử-Trường Đại học Sư phạm Huế

Vai trò của Chính phủ CMLTCHMNVN tại Hội nghị Paris (1968 -1973)

Trường Đại học Sư phạm Huế

KHXHNV

Chủ biên

60 năm Chính phủ CM Lâm Thời CHMNVN

Khoa Lịch sử-Trường Đại học Sư phạm Huế

Bản lĩnh Hồ Chí Minh trong quá trình tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin

Trường Đại học Sư phạm Huế

KHXHNV

Chủ biên

120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm Huế

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Sách và giáo trình

 

Tên tác phẩm

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực

Tác giả 

(chủ biên)

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Phạm Văn Đồng- người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi

NXB Chính trị Quốc gia

Sách tham khảo

Tác giả

2001

Chính trị Quốc gia

Một số vấn đề về lịch sử

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2001

Đại học Quốc gia- Hà Nội

Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỷ XX

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2003

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quân đội nhân dân Việt Nam- Truyền thống và hiện đại

NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2004

Từ điển Bách khoa Hà Nội

Lịch sử bộ đội biên phòng Quảng Ngãi 1975-2000

 

NXB Chính trị Quốc gia

Sách tham khảo

Tác giả

2005

Chính trị Quốc gia

Lịch sử nhà Nguyễn-một cách tiếp cận mới

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2005

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hậu phương lớn-tiền tuyến lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2005

Từ điển Bách khoa Hà Nội

Cách mạng tháng Tám 1945-toàn cảnh

NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội

Sách chuyên khảo

Tác giả

2005

Từ điển Bách khoa Hà Nội

Lịch sử Việt Nám từ 1858 đến 1918

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo trình

Tác giả

2005

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 Hồ Chí Minh- những chặng đường lịch sử

NXB Hải Phòng

Sách tham khảo

Tác giả

2005

 Hải Phòng

Đảng Cộng sản Việt Nam với giáo dục và đào tào tạo

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2008

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Những trận đánh trong lịch sử-chiến thắng Điện Biên Phủ

NXB Trẻ  TP Hồ Chí Minh

Sách tham khảo

Tác giả

2009

Trẻ

Địa chí Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sách tham khảo

Tác giả

2009

Từ điển Bách khoa Hà Nội

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường

NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội

Sách tham khảo

Tác giả

2009

 Từ điển Bách khoa Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo khoa học 220 năm cách mạng tư sản Pháp và quan hệ Việt -Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia

Sách tham khảo

Tác giả

2009

 Chính trị Quốc gia

Kỷ yếu hội thảo khoa học Cách mạng tháng Tám ở Nam Bộ

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Sách tham khảo

Tác giả

2010

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Những trận đánh trong lịch sử- chiến thắng Rừng Sác

NXB Trẻ  TP Hồ Chí Minh

Sách tham khảo

Tác giả

2010

Trẻ - TP Hồ Chí Minh

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có)

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

1

Lịch sử Việt Nám từ 1858 đến 1918

Các trường cao đẳng và đại học sư pham trong toàn quốc

Từ 2005 đến nay

 

2

Lịch sử lớp 9

Các trường trung học cơ sở trong cả nước

Từu 2005 đến nay

 

15. Đã hướng dẫn học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ

 

Tên đề tài

Lĩnh vực

Họ tên NCS

Năm bảo vệ

 

Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ trên mặt trận giao thông vận tải (1965-1968)

KHXHNV

Đinh Phan Thủy Yến

2006

 

Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu (1903- 1925),

KHXHNV

Đỗ Mạnh Hùng

2007

 

Quá trình  hội nhập WTO của Việt Nam

KHXHNV

Trịnh Xuân Lộc

2007

 

Lực lượng thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh thời chống Mỹ (1965- 1973)

KHXHNV

Đào Thị Nhàn

2008

 

Quá trình nhận thức về chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh trong giới nghiên cứu ở Việt Nam

KHXHNV

Trần Thị Kim Quy

2009

 

Phan Bội Châu với Sử học Việt Nam đầu thế kỷ XX

KHXHNV

Trần Thị Nguyệt

2009

 

Phong trào Cầ.n Vương ở Khánh Hòa (1885-1886),

KHXHNV

Hồ Đắc Hòa

2009

 

Hợp tác xã nông nghiệp ở Quảng Bình thời chống Mỹ (1958-1973)

KHXHNV

Phạm Thị Tú Anh

2010

 

Phong trào Hai giỏi ở Quảng Bình (1965-1973)

KHXHNV

Phan Thị Trà Giang

2010

 

Vai trò của các sĩ phu yêu nước tiến bộ trong phong trào dân tộc dân chủ đầu thế kỷ XX

KHXHNV

Bạc Cầm Hưng

2010

 

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

-

-

 

                                                         

Huế, ngày  30    tháng  12    năm 20…

TỔ chỨc - nơi  làm viỆc cỦa cán bỘ khoa hỌc

(Xác nhận và đóng dấu)

 

 

NgưỜi khai

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

 

Trương Công Huỳnh Kỳ

 

 

 

Hoàng Chí Hiếu
In trang          (Cập nhật: 14:34:55-30/03/2011)
---------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách khóa luận đã điều chỉnh
Tên đề tài khoa luận đã điều chỉnh. (17:00:37-19/04/2014)
Khoa luan LSTG 2011-2013
tên khóa luạn, người thực hiện, người hướng dẫn, năm tốt nghiệp (09:50:15-06/09/2013)
››
Khoa luan LSTG 2011-2013 (09:50:15-06/09/2013)
Danh muc khoa luan
Mã số, tên đề tài, người thực hiện, người hướng dẫn (09:44:10-06/09/2013)
››
Danh muc khoa luan (09:44:10-06/09/2013)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari