TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
“Lương Sư Hưng Quốc”

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 và Phụ lục 3 hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.
››
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính
Mẫu đơn dề nghị vay vốn và mượn tiền mua máy tính xách tay
Mẫu đơn dề nghị vay vốn và mượn tiền mua máy tính xách tay
››
Mẫu đơn dề nghị vay vốn và mượn tiền mua máy tính xách tay
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Công Đoàn trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT
››
Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Nghị định này quy định tiền lương tawngt thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,(kể cả người tập sự, thử việc)làm việc trong các cơ quan,tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã)và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Công văn 354/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện của HSSV và cơ chế chính sách đối với HSSV tham gia hoạt động tình nguyện
Công văn 354/BGDĐT-CTHSSV ngày 23/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện của HSSV và cơ chế chính sách đối với HSSV tham gia hoạt động tình nguyện
Tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2015
Công văn số 7377/BGDĐT-GDĐH ngày 19/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2015.
››
Tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2015
- Tải File
- Dành cho: CB & SV
- Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính


Đào tạo sau Đại học

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép triển khai bồi dưỡng SĐH từ năm 1990 (được gọi là bồi dưỡng SĐH hệ C) và tham gia đào tạo cao học từ năm 1992. Trong quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ giảng viên có trình độ cao của Trường đã được bổ sung hàng năm rất nhiều nên số chuyên ngành đào tạo SĐH ngày càng tăng lên. Từ bước đầu chỉ có  02 chuyên ngành với 11 học viên, đến nay (năm học 2008 - 2009), Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã được giao nhiệm vụ đào tạo 27 chuyên ngành Thạc sĩ và 6 chuyên ngành Tiến sĩ (Đại số & Lý thuyết số, Lý luận & Phương pháp dạy học môn Vật lý, Động vật học, Hóa lý thuyết & Hóa lý, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại).

 Lễ Tốt nghiệp cao học

         Trong qua trình xây dựng và phát triển, quy mô đào tạo SĐH của Trường ngày càng tăng. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2008, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã đào tạo được 14 khóa cao học thuộc 27 chuyên ngành với 1292 học viên được công nhận tốt nghiệp và 07 NCS (chuyên ngành Động vật học, Đại số & Lý thuyết số, Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Vật lý lý thuyết & Vật lý toán, Hóa lý thuyết & Hóa lý) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Trong số 1292 học viên tốt nghiệp, đã có 1242 học viên đã được cấp bằng Thạc sĩ và 158 học viên thuộc Dự án Đào tạo giáo viên THCS.

        Hiện nay, Trường đang đào tạo tại Trường 20 nghiên cứu sinh thuộc 6 chuyên ngành và 942 học viên cao học thuộc 27 chuyên ngành (khóa XV, XVI và XVII).

        Từ năm 2006, căn cứ vào năng lực đào tạo sau đại học và nhu cầu của các địa phương, Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Huế phê duyệt và cho triển khai Đề án 'Hỗ trợ đào tạo Sau đại học cho cán bộ, giáo viên các khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ' theo công văn số 1833/BGD&ĐT-KHTC, ngày 09 tháng 3 năm 2006. Đến năm học 2008 - 2009, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 3 khóa cao học thuộc Đề án thuộc 14 chuyên ngành với 168 học viên.

        Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2008, Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao tuyển sinh 90 chỉ tiêu thạc sĩ thuộc Dự án Phát triển Giáo viên THPT & TCCN. Hiện nay, Trường đã được tuyển sinh được 73 học viên thuộc 8 chuyên ngành: Tâm lý học và các chuyên ngành LL&PPDH môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn & tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý.

        I. CHƯƠNG TRÌNH  VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Hiện nay trường đang triển khai đào tạo theo chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép từ năm 2001. Hầu hết các khoá đào tạo SĐH ở trường trong những năm gần đây (từ khoá VII-năm 1999 trở đi) đều được đào tạo theo hình thức tập trung với 4 học kỳ tập trung học, đối với hình thức không tập trung thì có 05 học kỳ tập trung với mỗi HK không quá 3 tháng.

        II.  TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp hội đủ các tiêu chuẩn về giảng dạy SĐH theo qui định của Bộ. Hiện nay đội ngũ cơ hữu vẫn là giảng viên của trường và các trường thành viên trong Đại học Huế. Hàng năm Trường mời các Giáo sư, Tiến sĩ  đầu ngành ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước tham gia giảng dạy, hướng dẫn và chấm Luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra, Trường còn tranh thủ mời các chuyên gia nước ngoài đến tổ chức xê-mi-na, báo cáo khoa học cho các lớp cao học

Về qui chế học tập: Học viên phải hội đủ số tiết chuyên cần theo quy định (vắng không quá 20% số tiết), đối với từng chuyên đề học viên phải làm tiểu luận hoặc dự kiểm tra học trình mới có đủ điều kiện thi kết thúc chuyên đề. Điểm cuối cùng của từng học phần là tổng hợp của điểm kiểm tra/tiểu luận và điểm thi theo một trọng số nhất định. Thời gian triển khai làm luận văn của học viên thường kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Vào tháng 11và 12 hằng năm trường tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ nghiêm túc và đúng quy chế.

        III. TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ BỒI DƯỠNG SĐH

       1.  Công tác tuyển sinh SĐH hàng năm ở trường triển khai theo sự chỉ đạo của Đại học Huế và trên cơ sở quy chế tuyển sinh. Hàng năm Trường ra thông báo tuyển sinh vào tháng 12 và gửi cho các trường đại học, cao đẳng, các sở GD-ĐT trong cả nước. Ngoài ra, thông báo tuyển sinh còn được công bố các phương tiện thông tin đại chúng. 

        2. Trường tổ chức ôn tập tạo nguồn và bổ túc kiến thức tương đương cho thí sinh thi vào Trường hằng năm vào đầu tháng 2 tại trường và các địa phương. Ngoài ra, Trường còn thường xuyên phối hợp với các sở GD-ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng SĐH cho  các địa phương (chủ yếu là vào dịp hè). Cho đến nay Trường đã phối hợp  tổ chức các lớp bồi dưỡng với hầu hết các Sở giáo dục & Đào tạo và trường CĐSP trong khu vực như  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum, Đắc lắc, Phú Yên. Khánh Hoà, Gia Lai...

      IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO SĐH

Trong những năm gần đây, dưới chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, công tác quan hệ quốc tế (QHQT) của trường đã có những nét khởi sắc và đã thu được những thành quả ban đầu đáng phấn khởi, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác xây dựng đội ngũ và đào tạo SĐH.

   - Từ các hợp tác đối ngoại, Trường đã cử được một số giảng viên đi đào tạo SĐH ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Hà Lan...

- Trường đã được Bộ chọn tham gia vào “Dự án đào tạo giáo viên THCS”. Đây là dự án đào tạo thạc sĩ cho giáo viên các trường CĐSP và các chuyên viên của Sở Giáo dục & Đào tạo do Ngân hàng Phát Triển Châu á (ADB) tài trợ. Theo chương trình này, từ năm 2003 Trường liên kết với Khoa Giáo dục thuộc trường Đại học Công nghệ Queensland (Australia) trong giảng dạy 04 học phần liên ngành cho học viên thuộc Dự án (khoá 2002-2004). Trong thời gian đến trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phấn đấu xây dựng được một số đề án hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo SĐH với các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín  trong khu vực và trên thế giới.

ĐHSP Huế
In trang          (Cập nhật: 15:53:19-11/02/2009)
---------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Sáng 27/02/2015, đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đã đến thăm và chúc mừng các cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Huế nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2015). (15:08:07-27/02/2015)
Xuân ấm tình
Từ nhiều năm nay, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã trở thành địa chỉ thân quen, đồng hành chia sẻ khó khăn không chỉ đối với sinh viên, cán bộ hưu trí của nhà trường mà đối với các trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật trong tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, mang tình thương ấm áp đến với mọi người. (12:58:50-13/02/2015)
››
Xuân ấm tình (12:58:50-13/02/2015)
Lễ Ký hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Winona State, Hoa Kỳ và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Sáng ngày 10/02/2015, tại Trường Đại học Sư phạm đã diễn ra lễ Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Winona State, Hoa Kỳ và Trường Đại học Sư phạm. Tham dự Lễ ký kết, về phía Trường Đại học Winona State có GS Narayan Debnath, Trưởng khoa Khoa học Máy tính làm trưởng đoàn; về phía Trường Đại học Sư phạm Huế có PGS.TS. Nguyễn Thám - Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng và Khoa Tin học. (22:21:51-11/02/2015)
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015
Sáng 10/02/2015, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tổ chức gặp mặt và chúc tết các cán bộ giáo viên của Trường đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại thành phố Huế. (13:42:27-10/02/2015)
Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

 dhsphue/uploaded/Tuyển sinh cao hoc dơt 1 2015.rar

(19-12-2014)
Thông báo tuyển sinh

 Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh

-Đào tạo ĐH liên thông, ĐH bằng hai, Bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.
Chi tiết xem file đính kèm 

(28-02-2014)
››
Tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên năm 1 và 2, năm học 2013-2014

Tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên năm 1 và 2 tại giảng đường I. Với chủ đề: các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò, về mái trường, về khát vọng tuổi trẻ.
- Vòng sơ khảo: 19h00 ngày 09,10 và 11 tháng 11/2013 (thứ 7, CN, 2)
- Chung khảo và trao giải: 19h00 ngày 17/11/2013 (chủ nhật)
Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo số 1210/TB-ĐHSP-CTSV

 

(23-10-2013)
Hội thảo về đổi mới chương trình và SGK giáo dục phổ thông sau 2015

Viện Nghiên cứu giáo dục được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường, tổ chức hội thảo thông báo Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015.

- Thời gian:  8g00 ngày 08 tháng 9 năm 2013.

- Địa điểm: Phòng Hội tầng 3 - Khu Hiệu bộ.

- Thành phần tham dự : Toàn thể giảng viên, cán bộ toàn trường.

 Cập nhật thông tin về giáo dục phổ thông nhằm vận dụng vào công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở Trường là việc làm cần thiết đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ sắp xếp thời gian tham dự hội thảo.

(04-09-2013)
Tuyển sinh đào tạo theo chương trình liên kết với Pháp và Hoa Kỳ

 1. Tuyển sinh đào tạo theo chương trình Kỹ sư quốc gia Val de Loire, Pháp:  12 chỉ tiêu

2. Tuyển sinh lớp Vật lý đào tạo theo chương trình tiên tiến của trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ: 30 chỉ tiêu

Thông tin chi tiết tuyển sinh 2 chương trình này được đăng tải tại Val de Loire, Vật lý tiên tiến

(24-07-2013)
Trường Đại học Sư phạm HuếTrường Đại học Sư phạm HuếTrường Đại học Sư phạm HuếTrường Đại học Sư phạm HuếTrường Đại học Sư phạm Huế
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari