TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Viện Nghiên cứu Giáo dụcSách, giáo trình

Sách in từ 1983 - 1994

1.      Địa lý Bình Trị Thiên, Tài liệu dạy Địa lý địa phương trong nhà trường phổ thông, Sở GD-ĐT Bình Trị Thiên, 1983 (Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Đức Vũ).

2.      Phương pháp giảng dạy Địa lý, Tài liệu dịch của tác giả A.V. Đarinxki, Giáo dục M.1975, ĐHSP Huế, 1986.

3.       Phương pháp dạy học Địa lý 10, Giáo trình, ĐHSP Huế, 1986 (Nguyễn Đức Vũ).

4.      Phương pháp dạy học Địa lý 11, Giáo trình, ĐHSP Huế, 1989 (Nguyễn Đức Vũ).

5.      Địa lý Quảng Trị, Tài liệu dạy Địa lý địa phương trong nhà trường phổ thông, Sở GD-ĐT Quảng Trị, 1989 (Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Đức Vũ).

6.      Hỏi đáp về Địa lý, NXB Giáo dục, 1994, tái bản lần 1 năm 1996 (Nguyễn Dược, Hoàng Lê Tạc, Hoàng Thị Đan, Nguyễn Đức Vũ).

Sách in từ 1995 - 2001

7.      Phương pháp dạy học Địa lý, Tài liệu BDTX giáo viên THPT chu kỳ 1993 - 1996, ĐHSP Huế, 1995 (Nguyễn Đức Vũ).

8.      Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Trung Trung Bộ, Song ngữ Việt Anh, tái bản lần thứ 7, NXB Giáo dục, 2004 (Nguyễn Quang Hà, Trần Hoàng, Mai Khắc Ứng, Phạm Hồng Việt, Nguyễn Đức Vũ)

9.      Giáo dục dân số qua địa lý nhà trường, NXB Giáo dục, 1997, (Nguyễn Đức Vũ).

10.   226 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 10, NXB Giáo dục, 1997, tái bản lần 6 năm 2004 (Nguyễn Đức Vũ, Chủ biên - Lê Văn Dược).

11.        227 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 11, NXB Giáo dục, 1997, tái bản lần 7 năm 2005 (Nguyễn Đức Vũ, Chủ biên - Lê Văn Dược).

12.   300 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12, NXB Giáo dục, 1997, tái bản lần 7 năm 2005 (Nguyễn Đức Vũ, Chủ biên - Lê Văn Dược).

13.   Thực hành Địa lý 12, NXB Giáo dục, 1997, tái bản lần 1, năm 1998 (Nguyễn Đức Vũ, Chủ biên - Lê Văn Dược).

14.   Địa lý Du lịch, NXB Giáo dục, 1997. (Nguyễn Minh Tuệ, Trần Văn Thắng, Nguyễn Đức Vũ)

15.   Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong địa lý nhà trường, NXB Giáo dục, 1998 (Nguyễn Đức Vũ).

16.   Phương pháp dạy học địa lý ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, 1998, tái bản lần thứ nhất, 2002; tái bản lần hai năm 2005 (Nguyễn Đức Vũ).

17.   Những vấn đề Địa lý hiện nay, NXB Giáo dục, 1998 (Nguyễn Đức Vũ, Lê Năm)

18.   Phương pháp  dạy học Địa lý 12, Giáo trình, ĐHSP Huế, 1998 (Nguyễn Đức Vũ).

19.   Các hướng dẫn chung về giáo dục môi trường dành cho người đào tạo giáo viên tiểu học, UNDP, Bộ GD - ĐT, Hà Nội, 1998 (Nguyễn Đức Vũ, Lê Gia Thắng và nhóm tác giả Trường ĐHSP Huế). Dự án VIE95/041

20.   Các hướng dẫn chung về giáo dục môi trường dành cho người đào tạo giáo viên trung học cơ sở, UNDP, Bộ GD - ĐT, Hà Nội, 1998 (Nguyễn Đức Vũ, Lê Gia Thắng và nhóm tác giả Trường ĐHSP Huế). Dự án VIE95/041

21.   Các hướng dẫn chung về giáo dục môi trường dành cho người đào tạo giáo viên trung học phổ thông, UNDP, Bộ GD - ĐT, Hà Nội, 1998 (Nguyễn Đức Vũ, Lê Gia Thắng và nhóm tác giả Trường ĐHSP Huế). Dự án VIE95/041

22.   Lý luận dạy học Địa lý, NXB Giáo dục, 1999 (Nguyễn Dược, Nguyễn Đức Vũ).

23.   Địa lý nhân văn, NXB Giáo dục, 1999 (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ).

24.   Kỹ thuật dạy học địa lý, Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên THPT chu kỳ 1997 - 2000.  ĐHSP Huế, 1999 (Nguyễn Đức Vũ).

25.   Phương pháp dạy học Tự nhiên -  Xã  hội, NXB Giáo dục, 2001 (Nguyễn Đức Vũ).

26.   Thiết kế mẫu một số môđun giáo dục môi trường ở trường phổ thông - phần Trung học cơ sở, Sách dùng cho giáo sinh sư phạm, giáo viên phổ thông, Bộ GD-ĐT, UNDP, DANIDA, Hà Nội, 2001 (Hồ Ngọc Đại - Tổng Chủ biên, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thị Vinh Hạnh, Phạm Đức Duy, Phan Thị Thuận An). Dự án VIE98/P18.

27.   Hoạt động ngoại khóa địa lý ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, 2001 (Nguyễn Đức Vũ).

Sách in năm 2002

28.   Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục, 2002 (Nguyễn Kim Hồng, Lê Huy Bá, Phạm Xuân Hậu, Đàm Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Đức Vũ).

29.   Tìm hiểu về Việt Nam và Huế - phần Địa lí  (In hai thứ tiếng Việt - Anh dùng cho sinh viên người nước ngoài đến học ở Việt Nam), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002 (Nguyễn Viễn Thọ - chủ biên, Nguyễn Đức Vũ, Lê Cung, Nguyễn Phong Nam và các tác giả khác).

30.   Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 (Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh).

31.   Tìm hiểu địa lí 6, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002, tái bản lần thứ hai, 2004. Sách được giải thưởng của Nhà xuất bản Giáo dục về viết sách bài tập và sách tham khảo bậc tiểu học và trung học cơ sở năm 2004. Nguyễn Đức Vũ - chủ biên, Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thám).

32.   Bài tập và thực hành Địa lí 6, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002. (Nguyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược).

Sách in năm 2003

33.   Bài tập và thực hành Địa lí 7, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 (Nguyễn Hữu Danh, Phạm Thị Sen, Nguyễn Đức Vũ)

34.   Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 12, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.(Nguyễn Đức Vũ - Chủ biên, Lê Văn Dược, Nguyễn Thám, Trần Thị Tuyết Mai)

35.   Tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí trung học phổ thông, Tài liệu bồi dưỡng thay sách địa lí 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, 7/2003 (Trần Đức Tuấn, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đức Vũ).

36.   Giáo dục môi trường qua môn Địa lí ở trường phổ thông. Đại học Quy Nhơn, 2003. (Lương Thị Vân, Nguyễn Đức Vũ)

Sách in năm 2004

37.   Địa lí 11, Ban Khoa học xã hội - nhân văn, Sách giáo khoa thí điểm, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 (Lê Thông - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Minh Phương, chủ biên, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ)

38.   Địa lí 11, Ban Khoa học tự nhiên, Sách giáo khoa thí điểm, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 (Lê Thông - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Minh Phương, chủ biên, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ)

39.   Địa lí 11, Ban Khoa học xã hội - nhân văn, Sách giáo viên, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004. (Lê Thông - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Minh Phương, chủ biên, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ)

40.   Địa lí 11, Ban Khoa học tự nhiên, Sách giáo viên, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004. (Lê Thông - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Minh Phương, chủ biên, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ)

41.   Vở bài tập Địa lí 8, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004. (Đặng Văn Đức, Phạm Thị Sen, Nguyễn Đức Vũ)

42.   Hoạt động giáo dục môi trường trong môn Địa lí ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 (Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Đức Vũ)

43.   Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí ở  Trung học phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004. (Nguyễn Đức Vũ, Phạm thị Sen).

44.    Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa thí điểm lớp 11 môn Địa lí, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Hà Nội,  tháng 8/2004. (Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Đức Vũ).

45.   Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2004. (Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ).

Sách in năm 2005

46.   Đổi mới dạy học Địa lí  Trung học cơ sở,  Nhà xuất bản Giỏo dục, 2005. (Nguyễn Đức Vũ, Phạm thị Sen).

Sách in năm 2006

47.   Trắc nghiệm Địa lí 6, NXB Giáo dục, 2006 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phí Công Việt)

48.   Trắc nghiệm Địa lí 7, NXB Giáo dục, 2006  (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược).

49.   Trắc nghiệm Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2006  (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Trần Thị Tuyết Mai).

50.   Trắc nghiệm Địa lí 9, NXB Giáo dục, 2006  (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phí Công Việt).

51.   Trắc nghiệm Địa lí 10, NXB Giáo dục, 2006 (Nguyễn Đức Vũ)

52.   Bài tập Địa lí 10, NXB Giáo dục, 2006 (Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Đức Vũ)

53.   Sổ tay kiến thức địa lí ở tiểu học, NXB Giáo dục, 2006 (Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quý Thao, Trung Hải, Phí Công Việt)

54.   Hệ thống câu hỏi và bài tập Địa lí 9, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006 (Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Tuệ).

55.   Hệ thống câu hỏi và bài tập Địa 10, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006 (Nguyễn Minh Tuệ, Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đức Vũ)

56.   Tìm hiểu kiến thức Địa lí 10, NXB Giáo dục, 2006 (Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Tuệ)

57.   Để học tốt Địa lí 10, NXB Hà Nội, 2006 (Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Văn Dược, Nguyễn Đức Vũ)

58.   Phương tiện dạy học địa lí ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, 2006 (Nguyễn Đức Vũ).

59.   Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB Giáo dục, 2006 (Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ)

60.   Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Địa lí 10, NXB Hà Nội, 2006 (Nguyễn Hải Châu, Phạm Thị Sen chủ biên, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Văn Luyện)

61.   Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí THPT, NXB Giáo dục, 2006 (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Tuệ)

62.   Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Địa lí THPT, Tài liệu BDTX GV THPT chu kì III, NXB Giáo dục, 2006. (Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đức Vũ)

Sách in năm 2007

64.    332 câu hỏi và bài tập tự luận - trắc nghiệm Địa lí 10, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú).

65.     332 câu hỏi và bài tập tự luận - trắc nghiệm Địa lí 11, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai).

66.     Trắc nghiệm Địa lí 11, NXB Giáo dục, 20007.

67.     Kĩ thuật dạy học Địa lí ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Đức Vũ).

68.     Hướng dẫn tự học Địa lí, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Đức Vũ).

69.     Bài tập Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt)

70.     Tư liệu Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Kim Liên).

71.     Kiến thức cơ bản và trắc nghiệm khách quan Địa lí 11, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 (Nguuyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược).

72.     Bộ đề thi tự luận và trắc nghiệm Địa lí 12, NXB ĐHQG Hà Nội, 2007 (Nguyễn Cao Phương, Nguyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược).

73.     Tìm hiểu kiến thức Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2007. (Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Đăng Chúng).

74.     Thực hành giải bài tập Địa lí 11 (Tự luận và trắc nghiệm), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Lê thị Lành, Trần Thị Thuỳ Trang).

75.     Tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Thị Minh Phương chủ biên, Nguyễn Đăng Chúng, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ).

76.     Vở học Địa lí 6, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt).

77.     Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học phổ thông môn Địa lí, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Hải Châu, Phạm Thị Sen, Nguyễn Đức Vũ).

78.     Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học cơ sở  môn Địa lí, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Hải Châu, Phạm Thị Sen, Nguyễn Đức Vũ).

79.     Sổ tay kiến thức địa lí Trung học cơ sở, NXB Giáo dục, 2007 (Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt).

80.     Việt Nam đất nước con người, NXB Giáo dục, 2007, (Lê Thông chủ biên, Nguyễn Quý Thao, Bùi Xuân Đính, Đặng Duy Lợi, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú, Phí Công Việt, Nguyễn Đức Vũ).

81.     Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11, môn Địa lí. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (Nguyễn Thị Minh Phương - chủ biên, Nguyễn Hải Châu, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ), NXB Giáo dục, 2007.

Sách in năm 2008

82.     Trắc nghiệm Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ).

83.     Bài tập Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục, 2008 (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen)

84.     Tư liệu Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ, Phạm Mạnh Hà, Trần Thị Tuyết Mai).

85.     Học tốt Địa 12, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 (Nguyễn Đức Vũ)

86.     Tìm hiểu kiến thức Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2008 (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt)

87.     Dạy và học thực hành Địa lí 10, 11. NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược).

88.     Dạy và học thực hành Địa lí 12. NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược)

89.     Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết và thực hành Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Đăng Chúng).

90.     Hướng dẫn dạy học Địa lí lớp 11 giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thụng. (Nguyễn Minh Phương - chủ biên, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đức Vũ), NXB Giáo dục, 2008.

91.     332 câu hỏi và bài tập tự luận - trắc nghiệm Địa lí 12. NXB Đại học Sư phạm, 2008 (Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai).

92.      Trắc nghiệm thực hành Địa lí 12. NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược).

93.    Tư liệu dạy học Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2008 (Bùi Văn Định, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Đức Vũ).

94.     Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 12, môn Địa lí. Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục, 2008. (Nguyễn Hải Châu, Phạm Thị Sen, Lê Thông, Phạm Việt Hùng, Trần Thị Thu Anh, Phí Công Việt, Nguyễn Đức Vũ).

95.    Đề tự luận trắc nghiệm Địa lí 12, NXB Đại học quốc gia, 2008 (Nguyễn Cao Phương - chủ biên, Nguyễn Đức Vũ, Lê văn Dược).

96.     Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Tây Nguyên, song ngữ Việt Anh, NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn Đức Vũ - chủ biên, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Hữu Xuân).

97.     Cấu trúc đề thi môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ năm 2009, NXB Giáo dục, 2008 (Nguyễn An Ninh - chủ biên ; nhóm biên soạn môn Địa lí : Đặng Văn Bình, Nguyễn Đăng Chúng, Lê Mỹ Phong, Nguyễn Đức Sinh, Lê Văn Thông, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thị Yến).

98.     Học tốt Địa 10, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 (Nguyễn Đức Vũ).

99.     Học tốt Địa 11, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 (Nguyễn Đức Vũ).

Sách in năm 2009

100. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2009, NXB Đại học Sư phạm, 2009 (Nguyễn Đức Vũ).

101. Đề thi tuyển sinh môn Địa lí (tú tài và đại học), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 (Nguyễn Đức Vũ).

102. Bài tập Địa lí 10 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009, (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt).

103. Bài tập Địa lí 11 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009, (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt).

104. Địa lí địa phương (dùng cho đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2009 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Trần Thị Tuyết Mai).

105. Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí 9, NXB Đại học Sư phạm, 2009. (Phạm Thị Sen chủ biên, Nguyễn Đức Vũ).

106. Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí 12, NXB Đại học Sư phạm, 2009. (Phạm Thị Sen chủ biên, Nguyễn Đức Vũ).

107. Chuyên đề Địa lí 12 - Địa lí kinh tế Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam 2009 (Nguyễn Đức Vũ)

108. Chuyên đề Địa lí 12 - Địa lí tự nhiên và dân cư Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam 2009 (Nguyễn Đức Vũ)

109. Tìm hiểu kiến thức Địa lí thế giới trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 (Nguyễn Đăng Chúng, Nguyễn Đức Vũ)

110. Bài tập chọn lọc Địa lí 7, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 (Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt)

111. Bài tập chọn lọc Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 (Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt)

112. Bài tập chọn lọc Địa lí 9, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 (Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt).

113. Sổ tay kiến thức địa lí Trung học phổ thông, NXB Giáo dục, 2009 (Lê Thông chủ biên, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt, Nguyễn Quý Thao)

114. Bộ đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2009 (Nguyễn Đức Vũ)

115. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 12. NXB Giáo dục, 2009. Phạm Thị Sen, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt 

116. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí trung học cơ sở. NXB Giáo dục, 2009. Phạm Thị Sen chủ biên, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Đức Vũ.

Sách in năm 2010

117. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2010, NXB Thanh Hóa, 2010 (Nguyễn Đức Vũ).

118. Bài tập Địa lí 6 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược, Trần Thị Tuyết Mai). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

119. Bài tập Địa lí 7 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược, Trần Thị Tuyết Mai). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

120. Bài tập Địa lí 8 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược, Nguyễn Hoàng Sơn). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

121. Bài tập Địa lí 9 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phạm Mạnh Hà, Trần Thị Trang). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

122. Bài tập Địa lí 10 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phạm Mạnh Hà, Trần Văn Trung). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

123. Bài tập Địa lí 10  Nâng cao (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Trần Thị Hằng Mơ, Trần Văn Trung). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

124. Bài tập Địa lí 11 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Thị Lành, Trần Thị Trang). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

125. Bài tập Địa lí 11 Nâng cao (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Thị Lành, Trần Thị Hằng Mơ). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

126. Bài tập Địa lí 12 (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phạm Mạnh Hà, Trần Văn Trung). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

127. Bài tập Địa lí 12 Nâng cao (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Trần Thị Hằng Mơ, Trần Thị Trang). NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

128. Học tốt Địa 6, NXB Đại học Sư phạm, 2010 (Nguyễn Đức Vũ).

129. Học tốt Địa 7,  NXB Đại học Sư phạm, 2010 (Nguyễn Đức Vũ).

130. Học tốt Địa 8,  NXB Đại học Sư phạm, 2010 (Nguyễn Đức Vũ).

131. Học tốt Địa 9, NXB Đại học Sư phạm, 2010 (Nguyễn Đức Vũ).

132. Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 11, (Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Đức Vũ), NXB Giáo dục Việt Nam, 2010

133. Các chủ đề cơ bản ôn thi vào đại học - cao đẳng môn Địa lí, (Lê Thông, Nguyễn Đức Vũ, Bùi Minh Tuấn, Phí Công Việt), NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

Sách in năm 2011

134. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2011, NXB Thanh Hóa, 2011 (Nguyễn Đức Vũ).

135. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 6, NXB Giáo dục Việt Nam (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phạm Mạnh Hà, Trần Thị Tuyết Mai).

136. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 7, NXB Giáo dục Việt Nam (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Hoàng Sơn).

137. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Tuấn).

138. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 9, NXB Giáo dục Việt Nam (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Sơn).

139. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 10, NXB Giáo dục Việt Nam (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Trần Thị Kim Oanh).

140. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 11, NXB Giáo dục Việt Nam (Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Phạm Nhật Minh, Nguyễn Văn Mạnh).

141. Phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ, lược đồ Việt Nam, đọc Atlat Địa lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 (Nguyễn Đức Vũ).

142. Phương tiện và thiết bị dạy học Địa lí (Giáo trình dùng cho đào tạo Cao học Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí), Trường ĐHSP Huế, 2011. (PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ).

143. Giáo dục môi trường qua môn Địa lí (Giáo trình dùng cho đào tạo Cao học Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí), Trường ĐHSP Huế, 2011. (PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ).

Sách in năm 2012

144. Phương pháp dạy học Địa lí trung học phổ thông (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học). Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh, NXB Đại học Huế, 2012.

145. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong Địa lí (Giáo trình dùng cho đào tạo Cao học Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí), Trường ĐHSP Huế, 2012. (PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ).

Sách in năm 2013 

146.  Câu hỏi và bài tập kĩ năng Địa lí 6, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. (Nguyễn Đức Vũ). 95 trang.

147.  Câu hỏi và bài tập kĩ năng Địa lí 7, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. (Nguyễn Đức Vũ). 162 trang

148.  Câu hỏi và bài tập kĩ năng Địa lí 8, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 .(Nguyễn Đức Vũ). 151 trang.

149.  Câu hỏi và bài tập kĩ năng Địa lí 9, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. (Nguyễn Đức Vũ). 152 trang.

150.  Nông lâm kết hợp ở miền Trung Việt Nam, NXB Nông nghiệp, 2013 (PGS. TS. Dương Viết Tình, PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ, TS. Nguyễn Hoàng Sơn).

 

BĂNG HÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

1. Nguyễn Đức Vũ, Thiết kế mẫu môđun giáo dục môi trường qua môn Địa lí, Dự án VIE/98/018 - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 2002. (Đĩa VCD).

2. Nguyễn Đức Vũ - Trần Thị Tuyết Mai, Địa lí địa phương (Chuyên đề đào tạo giáo viên Tiểu học), Công ty thiết bị dạy học Bộ Giáo dục & Đào tạo, TP Hồ Chí Minh, 2006 (Đĩa VCD)

 

TT NCGD&BDGV
In trang          (Cập nhật: 16:26:28-21/08/2013)
---------------------------------------------------------------------------------------
Hội thảo về đổi mới chương trình và SGK giáo dục phổ thông sau 2015

Viện Nghiên cứu giáo dục được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường, tổ chức hội thảo thông báo Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015.

- Thời gian:  8g00 ngày 08 tháng 9 năm 2013.

- Địa điểm: Phòng Hội tầng 3 - Khu Hiệu bộ.

- Thành phần tham dự : Toàn thể giảng viên, cán bộ toàn trường.

 Cập nhật thông tin về giáo dục phổ thông nhằm vận dụng vào công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở Trường là việc làm cần thiết đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ sắp xếp thời gian tham dự hội thảo.

(04-09-2013)
Thống kê Giáo dục & Đào tạo 2012

Số liệu thống kê toàn ngành của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 1999-2000 đến 2011-2012 click để tải file

(14-11-2012)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari