TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Khoa Lịch SửDANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                

1. Họ và tên: LÊ THÀNH NAM   

 

2. Năm sinh: 1982

 

3. Nam/Nữ: Nam

 

 

4. Chức danh GS, PGS:

    Học vị: Thạc sĩ

Năm được phong:

Năm đạt học vị: 2007

 

5. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ: Giảng viên

 

6. Địa chỉ nhà riêng: 18 Lê Hồng Phong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

 

 

7. Điện thoại: CQ: 054.3823421           NR: 054.3832198         Mobile: 0914.731.573

8. Fax:                                                       E-mail: namkssp@yahoo.com

 

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học:

Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế

     Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn Anh

     Địa chỉ Cơ quan:  34 Lê Lợi, TP Huế           Điện thoại Cơ quan: 054.3823.421

 

10. Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 

Đại học

Trường Đại học Sư phạm Huế

Lịch Sử

2004

 

Thạc sĩ

Trường Đại học Sư phạm Huế

Lịch sử Thế giới

2007

 

Tiến sĩ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử Thế giới Cận đại – Hiện đại

 

 

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

Từ 2004 đến 2010

Giảng viên

Khoa Lịch Sử, trường Đại học Sư phạm Huế

34 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 


12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

12.1. Công trình nghiên cứu

 

Tên chương trình, dự án, đề tài KHCN các cấp

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực (*)

Sản phẩm (**)

Loại hình

Địa chỉ áp dụng

 

Cơ bản

Triển khai

Ứng dụng

 

Thêm một số suy nghĩ về sự thắng lợi của Chủ nghĩa tư bản những 50 – 60 của thế kỷ XIX

ĐHSP Huế

KHXH –NV

 

Bài báo

 

X

 

 

Khoa Lịch Sử

 

Tìm hiểu chính sách di cư của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm sau Hiệp định Genève (1954 – 1956)

ĐHSP Huế

 

KHXH – NV

Bài báo

X

 

 

Khoa Lịch Sử

 

Một số suy nghĩa về vai trò của Đông Dương trong chính sách bành trướng của phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai (1939 – 1946)

ĐHSP Huế

KHXH -NV

Bài báo

X

 

 

Khoa Lịch Sử

 

Tìm hiểu quá trình mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ ở thế kỷ XIX

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Bài báo

X

 

 

Khoa Lịch Sử

 

(*) Lĩnh vực: (Phân loại theo một trong các lĩnh vực sau): Khoa học tự nhiên, Kinh tế,  Khoa học XHNV, Khoa học Giáo dục, Kỹ thuật, Nông Lâm, Y Dược,  Môi trường

(**) Sản phẩm:  (Ghi rõ một trong các loại sản phẩm sau): Sách chuyên khảo, Sách tham khảo, Giáo trình,Bài báo, Mẫu, Tài liệu dự báo, Qui phạm, Luận chứng kinh tế, Vật liệu, Bản kiến nghị, Giống cây trồng, Qui trình công nghệ, Thiết bị máy móc, Đề án, Báo cáo phân tích, Dây chuyền công nghệ, Tiêu chuẩn, Phương pháp, Bản quy hoạch, Chương trình máy tính, Sơ đồ, Bản thiết kế, Giống vật nuôi.

12.2. Các bài báo, báo cáo khoa học đăng tạp chí khoa học:

 

Tên tác phẩm

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực

Tác giả

(chủ biên)

Năm xuất bản

Tên tạp chí

Thêm một số suy nghĩ về sự thắng lợi của Chủ nghĩa tư bản trong những 50 – 60 của thế kỷ XIX

ĐHSP Huê

KHXH – NV

Chủ biên

2002

Thông báo Khoa học ĐHSP Huế

Âm mưu của Mỹ - Diệm trong việc cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư vào Nam những năm sau Hiệp định Genève (1954)

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Chủ biên

2004

Thông báo Khoa học ĐHSP Huế

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên bình diện quốc tế

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

KHXH – NV

Chủ biên

2004

Lịch sử Quân sự

Chủ nghĩa dân tộc của Tôn Trung Sơn

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Chủ biên

2005

Thông báo Khoa học ĐHSP Huế

Ngoại giao Hoa Kỳ trong cuộc Chiến tranh giành độc lập (1773 – 1783)

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KHXH – NV

Chủ biên

2007

Châu Mỹ ngày nay

Bước mở đầu quá trình “Tây tiến” của Hoa Kỳ ở thế kỷ XIX

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KHXH – NV

Chủ biên

2007

Châu Mỹ ngày nay

Vai trò của Đông Dương trong chính sách bành trướng của phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai (1939 – 1945)

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 

KHXH – NV

Chủ biên

2007

Nghiên cứu Đông Bắc Á

Sự kiện đầu tiên trong quá trình mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ ở thế kỷ XIX

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Chủ biên

2007

Khoa học & Giáo dục ĐHSP Huế

Chính sách ngoại giao Hoa Kỳ giai đoạn (1776 – 1783),

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Chủ biên

2007

Khoa học & Giáo dục ĐHSP Huế

Chính sách đối ngoại trung lập của Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ XVIII

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KHXH – NV

Chủ biên

2008

Châu Mỹ ngày nay

Về sự sáp nhập quần đảo Hawaii vào lãnh thổ Hoa Kỳ ở cuối thế kỷ XIX

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KHXH – NV

Chủ biên

2008

Châu Mỹ ngày nay

“Vấn đề Florida” trong quan hệ Vương quốc Tây Ban Nha với Hoa Kỳ ở đầu thế kỷ XIX

Viện Nghiên cứu Châu Âu

KHXH – NV

Chủ biên

2008

Nghiên cứu Châu Âu

Nước Pháp với cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1775-1783),

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KHXH – NV

Chủ biên

2009

Châu Mỹ ngày nay

Ngoại giao nước Nga Xô viết những năm đầu sau cách mạng tháng Mười

Viện Lịch sử Quân sự Việt

KHXH – NV

Chủ biên

2010

Lịch sử Quân sự

12.3. Các bài báo, báo cáo khoa học tham dự các hội thảo khoa học:

 

Tên bài báo

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực

Tác giả

(chủ biên)

Tên hội thảo

Đơn vị tổ chức hội thảo

Dấu ấn đại thắng mùa Xuân 1975 trên bình diện quốc tế,

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học Ba mươi năm giải phóng miền Nam, tháng 4-2005

ĐHSP Huế

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX

Đại học Huế

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Huế, tháng 4-2007

Đại học Huế

Ngoại giao nước Nga Xô viết những năm đầu sau cách mạng tháng Mười

ĐHSP Huế

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười, tháng 11-2007

ĐHSP Huế

 

The Refugee Policy of The United States of American and Ngo Dinh Diem’s Administration after Geneve Agreement (1954 – 1956),

Vietnam National University Hanoi and Vietnam Academy of Socical

KHXH – NV

Chủ biên

The Third International Conference on Vietnamese Studies: Integration and Development, 12-2008

Vietnam National University Hanoi and Vietnam Academy of Socical

Luận giải vấn đề tôn giáo trong Trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp thế kỷ XVIII

ĐHSP & ĐHKH Huế

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học “220 năm cách mạng Pháp (1789 – 2009) và quan hệ Việt – Pháp trong lịch sử, tháng 7-2009

ĐHSP & ĐHKH

Tác động của yếu tố quốc tế đối với sự ra đời học thuyết Monroe (1823),

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học NCS, tháng 12-2010

ĐHSP Hà Nội

Chế độ buôn bán nô lệ thời Cận đại qua cách nhìn của Nguyễn Ái Quốc

Trường ĐHSP Huế & ĐHKH Huế

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5-2010

ĐHSP & ĐHKH Huế

Vấn đề Oregon trong chính sách của Mỹ đối với Anh (1818 – 1846)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

KHXH – NV

Chủ biên

Hội thảo khoa học NCS, tháng 12-2011

ĐHSP Hà Nội

12.3. Sách và giáo trình

 

Tên tác phẩm

Cơ quan, tổ chức cấp kinh phí

Lĩnh vực

Tác giả 

(chủ biên)

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Chính sách di cư của Mỹ và chính quyền Sài Gòn những năm sau Hiệp định Genève (1954-1956), trong Việt Nam 1954-2005 (21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước và 30 năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc)

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

KHXH – NV

Đồng tác giả

2005

Giáo dục, TP Hồ Chí Minh

Vấn đề tôn giáo trong Trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp (XVIII) trong Kỉ niệm 220 Cách mạng tư sản Pháp và Quan hệ Việt Pháp trong lịch sử

ĐHSP & ĐHKH

KHXH – NV

Đồng tác giả

2009

Chính trị Quốc gia, Hà Nội

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có)

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

 

 

15. Đã hướng dẫn học viên, NCS thực hiện và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ

 

Tên đề tài

Lĩnh vực

Họ tên NCS

Năm bảo vệ

 

 

 

 

 

 

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học

2004

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

-

-

 

                                                         

 

Huế, ngày      tháng      năm 20…

TỔ chỨc - nơi  làm viỆc cỦa cán bỘ khoa hỌc

(Xác nhận và đóng dấu)

 

 

NgưỜi khai

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Chí Hiếu
In trang          (Cập nhật: 14:33:31-30/03/2011)
---------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách khóa luận đã điều chỉnh
Tên đề tài khoa luận đã điều chỉnh. (17:00:37-19/04/2014)
Khoa luan LSTG 2011-2013
tên khóa luạn, người thực hiện, người hướng dẫn, năm tốt nghiệp (09:50:15-06/09/2013)
››
Khoa luan LSTG 2011-2013 (09:50:15-06/09/2013)
Danh muc khoa luan
Mã số, tên đề tài, người thực hiện, người hướng dẫn (09:44:10-06/09/2013)
››
Danh muc khoa luan (09:44:10-06/09/2013)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari