TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Phòng Khoa học - Công nghệ Hợp tác quốc tế

Mẫu phiếu đề xuất và tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH-CN năm 2012
Mẫu phiếu đề xuất và tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH-CN năm 2012; Gồm: 11 mẫu...
››
Mẫu phiếu đề xuất và tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH-CN năm 2012
- Tải File
- Dành cho: CB & SV
- Nguồn: Phòng Khoa học - Công nghệ Hợp tác quốc tế
Mẫu Lý lịch khoa học
Mẫu Lý lịch khoa học
››
Mẫu Lý lịch khoa học
- Tải File
- Dành cho: CB & SV
- Nguồn: Phòng Khoa học - Công nghệ Hợp tác quốc tế


Thể lệ gửi bài đăng tạp chí Khoa học và Giáo dục

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

1. Bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào và được viết bằng tiếng Việt. Bài không được chọn đăng sẽ không gửi trả lại tác giả.

2. Bài viết phải cô đọng, súc tích, nêu bật được những kết quả nghiên cứu, những đóng góp mới của tác giả và phải theo cấu trúc của một bài báo khoa học, bao gồm các phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và tài liệu tham khảo.

3. Tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu, đề nghị ghi đủ các thông tin cần thiết theo trình tự: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách (hoặc tạp chí). Nhà xuất bản, Nơi xuất bản (Tập, Số, Năm xuất bản đối với tạp chí). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo trên internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày truy cập, địa chỉ trang web.

4. Ở đầu bài viết cần có phần tóm tắt bằng tiếng Việt không quá 10 dòng; cuối bài viết có tên bài báo và phần tóm tắt bằng tiếng Anh (dịch từ tên bài báo và phần tóm tắt tiếng Việt).

5. Nội dung của bài báo phải có trích dẫn khoa học những tài liệu tham khảo có sử dụng trong bài báo.

6. Bài viết phải được đánh máy bằng vi tính, dài không quá 8 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Unicode, cỡ chữ 12; Paper size: width: 20cm, height: 27cm; Margin: top: 3.5cm, bottom: 2.5cm, left: 3cm, right: 2cm, khoảng cách giữa các đoạn:  Before: 6pt, After: 0pt. Các công thức toán học nên dùng MS Equation, các hình vẽ nên dùng Word Picture. Riêng các bài viết về Toán học, Vật lý học có thể sử dụng hệ soạn thảo văn bản PCTEX.

7. Cuối bài viết, đề nghị tác giả hoặc nhóm tác giả giới thiệu một vài dòng về bản thân: học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email (nếu có).

Tác giả nộp cho Ban biên tập 1 bản in kèm theo file bài viết qua địa chỉ Email: tapchi@dhsphue.edu.vn.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Phòng Khoa học - Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường ĐHSP - Đại học Huế

34 Lê Lợi, Huế.

Tel: 054.3825004, Fax: 054.3825824, Email: tapchi@dhsphue.edu.vn.

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC

Phòng KHCN
In trang          (Cập nhật: 09:43:26-22/02/2012)
---------------------------------------------------------------------------------------
Tạp chí Khoa học và Giáo dục
Các tin đã đưa
Tạp chí Khoa học và Giáo dục (08/05/2009)
Trường Đại học Sư phạm Huế
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari