TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Công Đoàn trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Mẫu đơn dề nghị vay vốn và mượn tiền mua máy tính xách tay
Mẫu đơn dề nghị vay vốn và mượn tiền mua máy tính xách tay
››
Mẫu đơn dề nghị vay vốn và mượn tiền mua máy tính xách tay
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Công Đoàn trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Mẫu báo cáo về việc sử dụng tiền mượn của Trường để mua máy tính xách tay năm 2014
Mẫu báo cáo về việc sử dụng tiền mượn của Trường để mua máy tính xách tay năm 2014
››
Mẫu báo cáo về việc sử dụng tiền mượn của Trường để mua máy tính xách tay năm 2014
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Công Đoàn trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Công văn và mẫu phiếu góp ý kiến dự thảo, mẫu báo cáo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo
Hướng dẫn tổng kết HĐCĐ của các CĐBP/TCĐTT năm học 2013-2014
››
Công văn và mẫu phiếu góp ý kiến dự thảo, mẫu báo cáo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Công Đoàn trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế


Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ sở trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế lần thứ XV

             Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ sở trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2013 được tiến hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2010.

Tham dự Đại hội có 137/145 đại biểu được triệu tập, trên tổng số 402 Đoàn viên lao động của trường.
Đại hội đã nghe các báo cáo và tiến hành các nội dung sau đây:
- Báo cáo tình hình cán bộ viên chức – lao động và hoạt động Công đoàn cơ sở trường từ Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIV đến nay - Phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Cơ sở trường Đại học Sư phạm, nhiệm kỳ 2010 - 2013.
- Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2008 - 2010.
- Bầu BCH CĐCS ĐHSP khoá XV - nhiệm kỳ 2010 – 2013 và đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ Đại học Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011- 2015.
Đại hội nhất trí với những nhận định và kết luận sau đây:
Œ Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở trường ĐHSP đã có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp, vận động CBVC - LĐ xây dựng khối đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, giữ vững sự ổn định và phát triển của nhà trường, thực hiện tốt các mục tiêu cơ bản do Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIV đề ra.
 Đánh giá cao những đóng góp to lớn của các CĐBP, CBVC - LĐ trong các hoạt động của phong trào Công đoàn trường.
Ž Tuy còn một số hạn chế, nhưng những bước đi, những tiến bộ đã đạt được trong thời gian qua trên các mặt hoạt động Công đoàn là vững chắc, góp phần tạo đà cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.
 Đồng ý thông qua nội dung của các báo cáo đã trình bày.
    Phương hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở trường ĐHSP trong nhiệm kỳ 2010 - 2013 là: "Phát huy truyền thống đoàn kết thân ái, năng động sáng tạo, tổ chức vận động CBVC - LĐ thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC - LĐ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CB-ĐV, nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào, mở rộng dân chủ hoá nhà trường góp phần xây dựng trường ĐHSP - ĐH Huế đạt chuẩn chất lượng, trở thành một trung tâm nghiên cứu giáo dục và đào tạo giáo viên chất lượng cao, góp phần xây dựng Đại học Huế phát triển bền vững". 
‘ Để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nêu trên, Công đoàn cơ sở trường ĐHSP cần tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu cụ thể như sau:
a. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến tận mỗi CBVC - LĐ.
b. Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch và phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện thành công kế hoạch của đơn vị. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBVC - LĐ. Tổ chức vận động CBVC - LĐ thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc, tích cực biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia quản lý nhà trường, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
c. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBVC - LĐ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan đến lợi ích của người lao động. Cùng với chính quyền tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC - LĐ.
d. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng, chính quyền và CĐ các cấp phát động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với chính quyền để chỉ đạo việc thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"... một cách thường xuyên liên tục, nhằm xây dựng tập thể CBVC - LĐ có nền nếp, kỷ cương, có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc và lối sống; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy và các hoạt động khác của nhà trường, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, mẫu mực.
e. Tiếp tục và không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào CĐ hữu ích và đi vào chiều sâu, gắn với các hoạt động của nhà trường. Xây dựng đội ngũ CB Công đoàn có năng lực, nhiệt tình và có ý thức trách nhiệm.
f. Quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:
1. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp phấn đấu đạt chuẩn về trình độ vào năm 2013, trong đó:
- 85% giảng viên có trình độ sau đại học trở lên.
- 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.
- 100% giảng viên tham gia NCKH
2. 100% giảng viên và cán bộ quản lý sử dụng công nghệ thông tin.
3. 100% CBVC-LĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
4. 100% các đơn vị tổ chức cho CBVC-LĐ tham quan các di tích lịch sử, văn hóa.
5. 100% CBCC - LĐ không vi phạm chính sách dân số và KHHGĐ.
6. Kết nạp 100% CBVC và HĐLĐ dài hạn vào tổ chức Công đoàn.
7. Giới thiệu trên 40 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.
8. 100% CĐBP đạt danh hiệu “CĐBP vững mạnh”, trong đó có 90% CĐBP đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc”
9. CĐCS đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.
’Đại hội đã bầu BCH CĐCS trường ĐHSP khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2013 gồm 15 đồng chí.
“ Giao nhiệm vụ cho BCH CĐCS khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2013, nghiên cứu những ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Đại học Huế và của Đảng ủy nhà trường, các ý kiến đóng góp tại các Đại hội của các CĐBP và trong Đại hội, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2013 để xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể trong từng thời kỳ nhằm tập hợp, đoàn kết CBVC - LĐ, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 Đại hội kêu gọi CBVC - LĐ toàn trường phát huy dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện tốt Phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2010 - 2013; phấn đấu xây dựng trường ĐHSP - Đại học Huế trở thành trung tâm NCGD và đào tạo giáo viên chất lượng cao, hòa nhịp cùng sự phát triển của Đại học Huế, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục, đào tạo nước nhà ngày càng phát triển.
                               
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CĐCS TRƯỜNG ĐHSP
KHÓA XV - NHIỆM KỲ 2010- 2013

 

Cong doan
In trang          (Cập nhật: 09:24:48-15/04/2011)
---------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách các Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc đạt danh hiệu CĐVMXS năm học 2013-2014
Danh sách các Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc đạt danh hiệu CĐVMXS năm học 2013-2014
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 của các tập thể và cá nhân
NỘI DUNG HỌP BCH CĐCS MỞ RỘNG THÁNG 1, 2/2015
NỘI DUNG HỌP BCH CĐCS MỞ RỘNG THÁNG 11, 12/2014
NỘI DUNG HỌP GIAO BAN 2 THÁNG
Thông báo số 2 viết bài Tập san Nhà giáo số 21
Thông báo số 2
Thông báo số 2 viết bài Tập san Nhà giáo số 21
Thông báo số 2
Thông báo về việc xét vay vốn làm kinh tế phụ gia đình và mượn tiền bảo vệ luận án Tiến sĩ, mua máy tính xách tay năm 2015
Thông báo về xét vay vốn và mượn tiền bảo vệ luận án Tiến sĩ, mua máy tính xách tay
Thông báo về việc hoàn trả vốn, lãi suất vay vốn và báo cáo kết quả mượn tiền mua máy tính xách tay năm 2015
Thông báo về việc hoàn trả vốn, lãi suất vay vốn và báo cáo kết quả mượn tiền mua máy tính xách tay năm 2015

Thông báo viết bài Tập san Nhà giáo số 21
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CĐCS NĂM HỌC 2014 - 2015
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH
Các tin đã đưa
Danh sách các Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc đạt danh hiệu CĐVMXS năm học 2013-2014 (16/01/2015)
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 của các tập thể và cá nhân (16/01/2015)
NỘI DUNG HỌP BCH CĐCS MỞ RỘNG THÁNG 1, 2/2015 (16/01/2015)
NỘI DUNG HỌP BCH CĐCS MỞ RỘNG THÁNG 11, 12/2014 (16/01/2015)
Thông báo số 2 viết bài Tập san Nhà giáo số 21 (20/01/2015)
Thông báo số 2 viết bài Tập san Nhà giáo số 21 (18/12/2014)
Thông báo về việc xét vay vốn làm kinh tế phụ gia đình và mượn tiền bảo vệ luận án Tiến sĩ, mua máy tính xách tay năm 2015 (10/11/2014)
Thông báo về việc hoàn trả vốn, lãi suất vay vốn và báo cáo kết quả mượn tiền mua máy tính xách tay năm 2015 (07/11/2014)
(04/11/2014)
Thông báo viết bài Tập san Nhà giáo số 21 (04/11/2014)
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CĐCS NĂM HỌC 2014 - 2015 (21/10/2014)
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG (21/10/2014)
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG (21/10/2014)
(20/10/2014)
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG (21/10/2014)
Đại hội CĐCS khóa XVI nhiệm kỳ 2013 - 2018
(22:57:28-03/10/2014)
Nghị quyết Đại hội CĐCS Trường ĐHSP Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2013 - 2018
(23:11:26-03/10/2014)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari