TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Phòng Đào tạo sau Đại học

Các mẫu xác nhận dành cho học viên cao học
Các mẫu xác nhận dành cho học viên cao học; Gồm 07 mẫu xác nhận và 01 mẫu xin thanh toán
››
Các mẫu xác nhận dành cho học viên cao học
- Tải File
- Dành cho: CB & SV
- Nguồn: Phòng Đào tạo sau Đại học
Đơn xin tạm ngường học một năm của học viên CAO HỌC
Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan (giấy xác nhận ốm đau, giấy gọi nhập ngũ…)
››
Đơn xin tạm ngường học một năm của học viên CAO HỌC
- Tải File
- Dành cho: Sinh viên
- Nguồn: Phòng Đào tạo sau Đại học
Đơn xin chuyển đổi cơ sở đào tạo
Đơn xin chuyển đổi cơ sở đào tạo của học viên CAO HỌC
››
Đơn xin chuyển đổi cơ sở đào tạo
- Tải File
- Dành cho: Sinh viên
- Nguồn: Phòng Đào tạo sau Đại học


ĐỀ CƯƠNG - ĐỀ THI CAO HỌC

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN

ĐỀ THI

NGÀNH

TT

CHUYÊN NGÀNH

MÔN CƠ SỞ

MÔN CƠ BẢN

Ngữ văn
(Triết)

PDF

1.

Lý luận Văn học

Lý luận Văn học

2007-2009

Lý luận Văn học

2010-2011

Lý luận văn học đợt 1 năm 2012

Triết học

2006-2009

 

Triết học

2010-2011

 

Triết học đợt 1 năm 2012

2.

Văn học Việt Nam

3.

Văn học nước ngoài

4.

LL & PPDH môn Văn&tiếng Việt

5.

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học đại cương

2007-2009

Ngôn ngữ học đại cương

2010-2011

Ngôn ngữ học đại cương đợt 1 năm 2012

Lịch sử
(Triết)

PDF

1.

Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

2006-2009

 

Lịch sử Việt Nam

2010-2011

Lịch sử Việt Nam đợt 1 năm 2012

2.

Lịch sử Thế giới

3.

LL & PPDH môn Lịch sử

Tâm lý học

(Triết)

PDF

1.

Tâm lý học

Tâm lý học đại cương

2007-2008

Tâm lý học đại cương

2010-2011

Tâm lý đại cương đợt 1 năm 2012

Địa lý

PDF

1.

Địa lý học

Địa lý đại cương

2006-2009

Địa lý đại cương

2010-2011

 Địa lý đại cương đợt 1 năm 2012

Toán cho Địa lý

2005-2009

 

Toán cho Địa lý

2010-2011

 

Toán cho Địa lý đợt 1 năm 2012

2.

Địa lý Tự nhiên

3.

LL & PPDH môn Địa lý

Toán

PDF

1.

Toán giải tích

Đại số

2006-2009

Đại số

2010-2011

Đại số đợt 1 năm 2012

Giải tích

2005-2009

 

Giải tích

2010-2011

 

Giải tích đợt 1 năm 2012

2.

Hình học và Tôpô

3.

Đại số và Lý thuyết  số

4.

LL & PPDH môn Toán

Vật lý

PDF

1.

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Vật lý lý thuyết

2006-2009

Vật lý lý thuyết

2010-2011

Vật lý lý thuyết đợt 1 năm 2012

Toán cho Vật lý

2006-2009

Toán cho Vật lý

2010-2011

Toán cho Vật lý đợt 1 năm 2012

2.

LL & PPDH môn Vật lý

Hoá học

PDF

1.

Hoá hữu cơ

Cơ sở lý thuyết Hoá học

2006-2009

Cơ sở lý thuyết Hoá học

2010-2011

Cở sở lý thuyết Hóa học đợt 1 năm 2012

Toán cho Hoá học

2006-2009

 

Toán cho Hoá học

2010-2011

 

Toán cho Hóa học đợt 1 năm 2012

2.

Hóa vô cơ

3.

Hóa phân tích

4.

Hóa lý thuyết và Hóa lý

5.

LL & PPDH môn Hóa học

Sinh học

PDF

1.

Động vật học

Sinh học đại cương

2006-2009

Sinh học đại cương

2010-2011

Sinh học đại cương đợt 1 năm 2012

Toán thống kê

2006-2009

 

Toán thống kê

2010-2011

Toán thống kê đợt 1 năm 2012

2.

Thực vật học

3.

LL & PPDH môn Sinh học

QLGD

PDF

1.

Quản lý Giáo dục

Giáo dục học đại cương

2007-2009

Giáo dục học đại cương

2010-2011

Lôgic học

2004-2009

Lôgic học

2010-2011

Tiếng Anh B, C

 Tiếng Anh B đợt 1 năm 2012

Tiếng Pháp B, C

 Tiếng Pháp B đợt 1 năm 2012

 Tiếng Nga B, C

 

 Tiếng Trung B, C

 

 

P. ĐTSĐH
In trang          (Cập nhật: 11:04:59-30/03/2012)
---------------------------------------------------------------------------------------
XEM MỤC THÔNG BÁO
Lịch thi kết thúc môn học
Các chuyên ngành tiếp tục tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2013
Tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2013: Tiếp tục tuyển sinh các chuyên ngành chưa đủ số lượng

Đã có lịch thi kết thúc môn học Cao học các khóa 20, 21
KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC
Kế hoạch đào tạo cao học
Kết quả Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2013
Đã có kết quả thi Tuyển sinh Cao học đợt 1 - 2013
V/v Thông báo làm lại bằng Thạc sĩ khóa 19.
Thông tin cá nhân
DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN VÀ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
BIỂU MẪU TỐT NGHIỆP
BIỂU MẪU ĐÀO TẠO
Các tin đã đưa
XEM MỤC THÔNG BÁO (30/06/2014)
Lịch thi kết thúc môn học (17/12/2013)
Các chuyên ngành tiếp tục tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2013 (25/12/2013)
Tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2013: Tiếp tục tuyển sinh các chuyên ngành chưa đủ số lượng (12/06/2013)
(11/09/2013)
Đã có lịch thi kết thúc môn học Cao học các khóa 20, 21 (09/05/2013)
KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC (09/05/2013)
Kế hoạch đào tạo cao học (07/05/2013)
Kết quả Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2013 (11/04/2013)
Đã có kết quả thi Tuyển sinh Cao học đợt 1 - 2013 (11/04/2013)
V/v Thông báo làm lại bằng Thạc sĩ khóa 19. (08/04/2013)
Thông tin cá nhân (25/03/2013)
DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN VÀ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (03/09/2013)
BIỂU MẪU TỐT NGHIỆP (21/10/2013)
BIỂU MẪU ĐÀO TẠO (01/06/2012)
XEM MỤC THÔNG BÁO
(16:56:37-30/06/2014)
››
XEM MỤC THÔNG BÁO (16:56:37-30/06/2014)
V/v Thông báo làm lại bằng Thạc sĩ khóa 19.
(10:54:24-08/04/2013)
THÔNG BÁO
(09:57:27-13/12/2012)
››
THÔNG BÁO (09:57:27-13/12/2012)
Trường Đại học Sư phạm Huế
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari