TRƯỜNG THPT THUẬN HÓA
Điện thoại: 02343600496
Website: http://thpt-thoa.thuathienhue.edu.vn